Mézes limonádék 4 héten át

Itt a nyár, ami időnként elképesztő hőséggel állít be az életünkbe. Ilyenkor szívesen oltjuk szomjunkat egy hűsítő limonádéval.

De hogy lehet egy limonádé egyszerre finom és egészséges is?

Felejtsük el a cukor, víz, citrom kombinációt, és készítsünk otthon mennyei hűsítő nedűt egészségesen.

A Fürtös az egészség megőrzésének szenteli a mindennapjait, ezért segítünk elkészíteni az isteni mézes limonádédat. Tökéletesen oltja a szomjat, sokkal egészségesebb, mint az agyoncukrozott üdítők és nagyon gyorsan elkészítheted az otthonodban.

Négy héten át osztunk meg limonádé recepteket, amelyeket egy nyereményjátékkal egészítünk ki, hogy még szórakoztatóbb legyen az új ízek kalandja.

 

Nyereményjáték

Minden héten két limonádéreceptet osztunk meg, az összesen 8 recept közül készíts el legalább három különbözőt, fotózd le, majd küldd be a fotókat a megadott email-címre, regisztrálj a furtos.hu oldalon, és nyerj Fürtös ajándékcsomagot, hogy a nyár hátralévő részében a teljesértékű Fürtös mézzel ihasd a kedvenc limonádéd!

A játék részleteit az alábbi szabályzat tartalmazza részletesen, amely a regisztráció során automatikusan elfogadásra kerül.

 

Nyereményjáték szabályzat

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Investment Team Kft.(7678 Abaliget, Bem u. 11.) által üzemeltetett, www.furtos.hu weboldalon elérhető

Fürtös mézes limonádék 4 héten át elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója az Investment Team Kft.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki magyarországi bejelentett tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről az Investment Team Kft. nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 1. A Játék leírása

 A Játékosnak a játékban való részvételhez regisztrálnia kell a furtos.hu weboldalon, ahol 2020.08. 03. és 2020. 08. 30. között minden héten 2 mézes limonádéreceptet teszünk közzé. Az összesen nyolc darab receptből a Játékos tetszőlegesen kiválaszt három különbözőt, ezeket elkészíti, és az ezekről készült fotókat elküldi a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre. A levélben fel kell tüntetni a játék nevét: Fürtös mézes limonádék 4 héten át.

 
 

 1. A Játék időtartama

A Játék 2020.08.03. – 2020. 08.30. között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező fotók a sorsoláson nem vesznek részt.

 

 1. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékban minden olyan 18. életévét betöltött, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy részt vehet, aki teljesíti az alábbi feltételeket.

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • jelen Szabályzat elfogadása,
 • névvel és e-mail címmel történő regisztráció a nyereményjátékra,
 • az összesen nyolc limonádé receptből három különböző elkészítése, és az ezekről készült fotók elküldése a megadott email címre  
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • egy Játékos egy e-mail címről legfeljebb egy e-mail címmel, egyszer regisztrálhat a www.furtos.hu weboldalon, és vehet részt a Játékban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt az Investment Team Kft. valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.

 

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt az Investment Team Kft-nek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 

 1. Nyeremény

A Játék nyereménye: három darab, egyenként 5.000 Ft értékű Fürtös Ajándékcsomag.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során az Investment Team Kft. és a Játékos kötelesek együttműködni.

Az Investment Team Kft. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. Az Investment Team Kft.nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

Az Investment Team Kft. az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

 

 1. Sorsolás

A sorsolás 2020. 09. 03-án 12:00-kor történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal.

A sorsolás alkalmával pótnyertes kisorsolása nem történik. Amennyiben az adott nyereménynek nincs nyertese, az az Investment Team Kft.tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését követően 10 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

 

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címén a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesítjük.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.

 
 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

 A Játékosok kötelesek együttműködni az Investment Team Kft.-vel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és az Investment Team Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat az Investment Team Kft. kézbesíti vagy kézbesítteti a nyertesnek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. Az Investment Team Kft. mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban kézbesíttetni. Az Investment Team Kft. a nyereményt egy alkalommal kézbesíti.

Az Investment Team Kft.nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül köteles tájékoztatni az Investment Team Kft.-t.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Investment Team Kft.-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát az Investment Team Kft. részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy az Investment Team Kft. a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

 

 1. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeleten (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Infotv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényen (továbbiakban Reklámtv.), az egyéb jogszabályokon, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlaton alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik az Investment Team Kft.  nyereményjáték adatbázisába kerüljenek, és azokat az Investment Team Kft. az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - visszavonásig kezelje;
 • a nyertes Játékos(ok) nevét a sorsolást követő 30 napig a www.furtos.hu weboldalon
 • kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Futárpécs.hu (Carflux Kft., 7672 Boda, Zártkert 567/1. hrsz), részére átadja.

 

A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az Investment Team Kft. az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból a megadott elérhetőségein megkeresse. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen vagy írásban postai úton az Investment Team Kft. 7678 Abaliget, Bem utca 11. postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Játékból történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.

Az Investment Team Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) és egyéb, a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

 

 1. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért az Investment Team Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az Investment Team Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

Az Investment Team Kft. a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

Az Investment Team Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, az Investment Team Kft.-vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

Az Investment Team Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Az Investment Team Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Az Investment Team Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

 1. Egyéb

Az Investment Team Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig elérhető a www.furtos.hu weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

 

Kelt: Abaliget, 2020.07.26.

 x 

Üres Kosár