Adatvédelmi tájékoztató – ismerd meg a részleteket!

A Investment Team Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kiemelt figyelmet fordít a személyes adataid védelmére, és az adatkezelés során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletnek (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban Reklámtv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően jár el.

 

Ki kezeli pontosan az adatokat? Ki férhet hozzá az adataidhoz?

A megadott adatok adatkezelője az Investment Team Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság –továbbiakban: Investment Team Kft. - (7678 Abaliget, Bem utca 11., adószám: 24325895-1-02). A weboldal által gyűjtött adatokat kizárólag az Investment Team Kft. használhatja.

A személyes adatokat kizárólag az Investment Team Kft. erre feljogosított munkatársai ismerhetik meg, azokat nem hozza nyilvánosságra. Kizárólag kivételesen előforduló, konkrét jogszabályi kötelezettség alapján továbbítunk személyes adatokat más szerv vagy személy részére.

 

Önkéntes-e a feliratkozás? Mi az adatkezelés jogalapja?

A feliratkozás teljesen önkéntes, az abban foglalt személyes adatok kezelésének jogalapja a feliratkozáskor általad megadott hozzájárulás [általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)], amely – a Reklám tv. 6. § (1) bekezdéssel összhangban – az akaratod önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely e tájékoztatóval megadott tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezésedet adod az általad megadott személyes adatok – jelen tájékoztatóban pontosan leírt – kezeléséhez.

Adatkezelőt továbbá az a kötelezettség terheli, hogy képes legyen bizonyítani, hogy a feliratkozás megfelelt az általános adatvédelmi rendeletnek. Ezért – tekintettel arra, hogy a magánszférádra nem jelent jelentős hatást – jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy a megfelelés bizonyítása céljából az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján kezeljük bizonyos adataid.

 

Mire kellenek pontosan az adatok? Mi az adatkezelés célja?

Az űrlap kitöltésével az űrlapon általad megadott adatok, azaz a neved és e-mail címed a felhasználói élmény javítása és direktmarketingtevékenység lebonyolításához szükséges.

A megfelelés bizonyítása céljából kizárólag a neved, a címed, az e-mail címed, a feliratkozáskori IP címed és a feliratkozásod idejét kezeljük.

 

Mennyi ideig kezelik az adatokat? Visszavonhatod-e a hozzájárulásod? Tiltakozhatsz-e az adatkezelés ellen?

A feliratkozáshoz megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, a megfelelés igazolása céljából kezelt adatokat tiltakozásodig kezeljük. A hozzájárulásodat azonban bármikor indokolás nélkül visszavonhatod, és az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhatsz a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. Ekkor az Investment Team Kft. az összes hozzád tartozó személyes adatot törli.

 

Mivel biztosítja Adatkezelő a személyes adataid biztonságát?

Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adataid megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Milyen jogok illetnek meg az adatkezelés alatt?

Jogosult vagy az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni, ideértve különösen azt, hogy milyen személyes adataidat, milyen célból és jogalapon, milyen forrásból gyűjtve, mennyi ideig kezeli Adatkezelő, illetve kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adataidat, és milyen jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezel. Jogosult vagy továbbá a rád vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján. Jogosult vagy arra, hogy a hozzájárulásod bármikor visszavonhasd, de ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Jogosult vagy az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkében meghatározott esetben a személyes adataid törlésére, és a 18. cikk szerint az adatkezelés korlátozását kérni, a 20. cikk értelmében pedig személyes adataid széles körben használt elektronikus formában megkapni és az adatokat más adatkezelő részére továbbítani.

 

Milyen jogorvoslati lehetőségeid vannak?

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszodat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen teheted meg. Amennyiben postai úton kívánsz panaszt tenni, azt a 7678 Abaliget, Bem utca 11.  címre teheted meg.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap: www.naih.hu) is fordulhatsz, ha úgy érzed, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban jogsérelem ért, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Továbbá a jogaid megsértése esetén bírósághoz is fordulhatsz, és a pert – választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatod.

 

 x 

Üres Kosár